Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilatı olan Defterdarlığımız, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede  yayımlanan Bakanlıkların teşkilatlarını, hizmet birimlerini düzenleyen 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. 

Defterdarlığımızın başlıca görevleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Hükümetlerce hazırlanan Maliye Politikasının, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına İlde uygulanmasını sağlamak.
  • İlde Devletin muhakemat hizmetini yürütmek.
  • Hazırlanan Devlet Bütçesine göre uygulanmasının takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetlerini yürütmek.
  • İlde Saymanlık görevlerini yürütmek.
  • Kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük, emeklilik ve sicil işlemlerini yapmak.
  • Bakanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.