Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

Milli Emlak Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması

Muhakemat Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması

Muhasebe Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması

Personel Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması